Welkom op de website van KOEMPEL ROCK 
GRATIS Open Air Festival 25 Augustus 2018

ANBI

Stichting Koempelrock is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 is het voor ANBI-organisaties wettelijk verplicht een aantal gegevens online te plaatsen.


Deze gegevens vindt u hier.


 


Statutaire naam: Stichting Koempelrock


Algemeen bekend als: Koempelrock
RSIN: 823162576


Bezoekadres: Schachtstraat 13, 6163LG Geleen


Postadres: Schachtstraat 13, 6163LG Geleen


 


STATUTAIRE DOELSTELLING


Het doel van de stichting is het jaarlijks organiseren van een rock festival & dance event


 


OPERATIONELE   DOELSTELLINGEN


Het jaarlijks organiseren van Koempelrock een gratis toegankelijk rock festival en dance event Pillar 


 


BESTUURDERS


Theo Penders, Voorzitter


Patrick Hoenjet, Secretaris


René Peeters, Penningmeester


John Janssen, Bestuurslid


 


BELONING


Het bestuur ontvangt geen enkele geldelijk beloning in welke vorm dan ook.


 


DOCUMENTEN


Beleids- projectplan (2018)


Kolommenbalans (2018)