Welkom op de website van KOEMPEL ROCK 
GRATIS Open Air Festival 25 Augustus 2018

Informatie / Reglement

Koempel Rock historie

In 2009 had het S.L.A.P. (Stichting Lentjheuvelse Auwt Prinse) het idee om enkele Lentjheuvelsegroepen te laten optreden in een tent, de dag voor de feestdag van het S.L.A.P. , aangezien het nieuwe gemeenschapshuis nog niet klaar zou zijn. Achteraf bleek het toch mogelijk om de feestdag in het gemeenschapshuis te houden en is dit idee tijdelijk opgeschoven. Enkele maanden later werd dit idee tijdens een vergadering toch weer geopperd en werd er spontaan en positief op gereageerd. Er werd een werkgroep in het leven geroepen die dit plan moest gaan uitwerken. Hierna werd dit plan tijdens een vergadering gepresenteerd en werd een nieuw evenement op Lindenheuvel (Geleen) geboren.

Koempel Rock nu

Na een succesvol Koempel Rock in 2010 is besloten om hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.


Het Opluchtfestival Koempel Rock vindt in 2018 plaats op:

Vrijdag 24 Augustus: PILLAR FESTIVAL

Zaterdag 25 Augustus : Koempel Rock

         

Koempel Rock wordt gehouden bij Jeugdcentrum Rozenbos, Rozenlaan 75, 6163 CV te Geleen. Centraal gelegen in Lindenheuvel. Koempel Rock wordt gesteund door de Gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en Stichting popmuziek Limburg.


REGLEMENT

 KOEMPELROCK & PILLAR FESTIVAL

Algemeen      

 Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team (EHBO) en andere partijen betrokken bij het evenement.

Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden en social media.

Gewelddadig gedrag, discriminatie, provocatie en ongewenste intimiteit worden niet getolereerd.

Roken mag. Maar denk wel aan het milieu. Gooi je sigaretten niet op de grond, maar doof ze uit en gooi ze (gedoofd) in de prullenbakken.

Ben niet lui en loop een paar meter verder om je afval in de prullenbak te gooien. Als je het op de grond gooit is dat zonde van het milieu en dat vinden wij als organisatie een illegale zaak.

Een drankje kan prima! Maar drink met mate. Dit geldt tevens voor medicatie gebruik. Neem niet meer dan nodig is.

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

Het is verboden op het evenemententerrein posters, folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie (aanvragen via info@koempelrock.nl).

Entreekaarten en consumptiebonnen (eten en drinken)

Alleen PILLAR Festival entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende voorverkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd.

Eenmaal gekochte PILLAR Festival entreekaarten en drank- eetbonnen worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.

Eenmaal gekochte Koempelrock drank- eetbonnen worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.

Personen onder 18 jaar waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol drinken worden van het festivalterrein verwijderd.

Personen waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol doorgeven aan personen onder 18 worden van het festivalterrein verwijderd.

Toegang

Op verzoek van de organisatie kunnen bezoekers worden verplicht zich bij de entree te legitimeren! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig! Ook op het festivalterrein bent u indien gevraagd, verplicht zich te legitimeren. Personen welke zich kunnen legitimeren jonger als 18 jaar krijgen bij de entree een NIX18 polsbandje.

Minimale leeftijd voor toegang PILLAR Festival is 16 jaar. Voor toegang Koempelrock geen minimale leeftijd!

Bij het betreden van het festivalterrein geef je het beveiligingspersoneel toestemming dat zij je mogen fouilleren. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.

Je mag geen drugs of wapens mee naar binnen nemen. Bij binnenkomst word je streng gefouilleerd.

OMG-leden in clubkleding (“colours”) wordt de toegang tot de locatie geweigerd.

Het is verboden eigen eten en drinken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur (behoudens toestemming van de organisatie) mee te nemen op het festivalterrein.

Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen. Uitgezonderd blinde geleidehonden en hulp honden.

De toegang kan u worden geweigerd als u dronken bent of onder invloed van drugs.

Het op het festivalterrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de organisatie (Via info@koempelrock.nl).

Let op: Bij twijfel e.d. beslist de leidinggevende van de beveiliging bij de ingang!!!

Aansprakelijkheid en Schade

Stichting Koempelrock, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade en/of diefstal, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.

Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.